OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)


PS electronic, s.r.o.

IČ: 26461757

DIČ: CZ26461757

se sídlem: Střížkovská 50/82, 18000, Praha 8

zapsané v obchodním rejstříku, u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83833

kontaktní údaje:

e-mail: odbyt@pselectronic.cz

tel: 222 541 475

internet: www.pselectronic.cz

(dále jen „prodávající“)


 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 2. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

 3. Kupující, spotřebitel, (dále jen „spotřebitel“), je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s kupujícím nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitelem řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 4. Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel (dále jen „podnikatel“). Za podnikatele se považuje každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu umístěném na webové stránce www.pselectronic.cz (dále jen „internetový obchod“)

 2. Ceny zboží a případné množstevní slevy jsou uvedeny jak včetně daně z přidané hodnoty, tak bez daně z přidané hodnoty.

 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

 4. Při nákupu spotřebitelem přímo v naší provozovně bez předchozího vytvoření internetové objednávky platí „cena na prodejně“ uvedená v kartě každého zboží.

 5. Při nákupu podnikatelem (firemní nákup) jsou platné internetové ceny včetně množstevních slev i při nákupu přímo v naší provozovně. Je také na základě poptávky např. při větším množství, nebo rámcové roční objednávce dohodnout individuální ceny.

 6. Podnikatelům, kteří mají zájem naše zboží dále prodávat ve svých provozovnách nebo internetových obchodech, nabízíme po dohodě individuální cenovou kategorii pro další prodej.

 7. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 1. OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

 1. Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky, která může být doručena prodávajícímu některým z následujících způsobů: elektronicky e-mailem, poštou dopisem, osobním jednáním, prostřednictvím internetového obchodu (prostředek komunikace na dálku), nebo po dohodě telefonicky.    

 2. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, je nabízeno prodávajícím v internetovém obchodě nebo je obsahem nabídky zaslané kupujícímu na základě jeho poptávky nebo je obsahem nabídky při osobním jednání.

 3. Objednávka by měla zejména obsahovat katalogové číslo nebo název zboží, počet ks, způsob platby, způsob doručení a nezbytné údaje potře    bné pro doručení nebo převzetí zboží, jako jsou jméno a příjmení, telefonické nebo e-mailové spojení a v případě posílání zásilky dodací adresa.

 4. V internetovém obchodě je možné se před vytvoření objednávky zaregistrovat, nebo je možné vytvořit objednávku bez registrace. Před odesláním internetové objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Odeslání objednávky je podmíněno potvrzením kupujícího, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

 5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou odesláním potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím na e-mail, případně jiný kontakt kupujícího. V případě osobního objednání potvrzením přijetí objednávky v papírové formě.

 6. V případě, že některé zboží uvedené v objednávce nemůže prodávající již dodat, např. z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nelze jej již dodat, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.


 1. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Zboží, které je na skladě, je expedováno obratem, nebo následující pracovní den. V případě osobního odběru objednávky v provozovně prodávajícího bude kupující vyzván k odběru zboží e-mailem ihned po dokončení jeho přípravy. Zboží, které není skladem, nebo není skladem v dostatečném množství expedujeme v nejkratším možném termínu v závislosti na konkrétním dodavateli, obvykle v rozsahu 5-14 dnů. V případech, kdy některé zboží není na skladě dodavatele a má dlouhý dodací termín, je kupující o této skutečnosti informován, aby mohl být dohodnut další postup.

 2. Na některé zboží, které není v běžném sortimentu, na zakázkovou výrobu transformátorů, nebo neobvykle velké množství jednoho druhu zboží může být do vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím požadována úhrada zálohy.

 3. U některého zboží, které je dodáváno pouze na objednávku, může být stanoveno minimální objednací množství.     

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 1. POPTÁVKA

 1. V případě, že kupující požadujete zboží, které nenajde v našem katalogu, nebo požaduje větší množství zboží jednoho druhu, potom využije, prosím, písemně možnosti poptávky, na jejímž základě bude poskytnuta informace o možnosti dodávky včetně ceny, případně individuální cenová nabídka.


 1. MOŽNOSTI DOPRAVY – EXPEDIČNÍ NÁKLADY A VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ V ČESKÉ REPUBLICE

 1. Při hodnotě objednávky nad 3.000,- Kč vč. DPH neúčtujeme expediční náklady pro jeden balík u přepravce GEIS do30kg, Zásilkovna do 5kg. Pokud bude zásilka těžší a bude rozložena do více balíků, další balíky budou účtovány.

 2. U zásilek přepravovaných službou Messenger se účtuje expediční náklady vždy.

 3. U zásilek obsahujících zakázkově vyráběné transformátory se účtuje expediční náklady vždy.

 4. U vybraných chemických přípravků (leptací roztoky, IPA - izopropylalkohol, lak PLASTIK70) mohou být účtovány extra přepravní náklady. Podrobnosti jsou vždy uvedeny u konkrétního výrobku.

 1. 133,- Kč vč. DPH – při platbě na dobírku

 2. 107,- Kč vč. DPH – při platbě na fakturu nebo zálohovou fakturu

 1. 91,- Kč vč. DPH – při platbě dobírkou

 2. 79,- Kč vč. DPH – při platbě na fakturu nebo zálohovou fakturu

 1. 303,- Kč vč. DPH – při platbě na dobírku

 2. 255,- Kč vč. DPH – při platbě na fakturu 1. MOŽNOSTI DOPRAVY A EXPEDIČNÍ NÁKLADY NA SLOVENSKO

 1. Při hodnotě objednávky nad 200,- Euro vč. DPH neúčtujeme expediční náklady pro jeden balík. Pokud bude zásilka těžší a bude rozložena do více balíků, další balíky budou účtovány.

 2. U zásilek obsahujících zakázkově vyráběné transformátory se účtuje expediční náklady vždy.

 3. Platba probíhá na náš účet na Slovensku v ČSOB Bratislava. Z pohledu kupujícího se tedy jedná o tuzemskou platbu.


 1. 6,36 až 10,72 Euro vč. DPH – při platbě na dobírku

 2. 5,28 až   9,64 Euro vč. DPH – při platbě na fakturu nebo zálohovou fakturu

 1. 4,36 až   6,40 Euro vč. DPH – při platbě na dobírku

 2. 3,76 až   5,80 Euro vč. DPH – při platbě na fakturu nebo zálohovou fakturu


 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné expediční náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

Lze zaplatit při osobním odběru zboží v naší provozovně nebo při převzetí zboží od přepravní společnosti v případě doručení zásilky na dobírku.

Lze zaplatit při osobním odběru zboží v naší provozovně.

Kupující převede celou částku na bankovní účet prodejce. V tomto případě se realizace objednávky uskuteční až po připsání celkové částky na účet prodejce.

Platba předem je požadována v těchto případech:

 1. kupující nemá uhrazené předchozí pohledávky

 2. kupující opakovaně nedodržuje data splatnosti pohledávek   

 3. kupující nemá sídlo v České republice, pokud není dohoduta vyjímka

 4. při prvním nákupu na naší společnosti, pokud nemůže být platba provedena hotově nebo platební kartou

 5. předmětem dodávky jsou nestandardní transformátory vyráběné na objednávku dle zadání kupujícího

 6. při objednávce zboží, které je dodáváno pouze na objednávku ve větším počtu od jednoho druhu, není-li předem dohodnuto jinak

 7. tuto možnost si může zákazník také sám zvolit, aby ušetřil za poplatek (doběrečné) za dobírku při zasílání zboží přepravní společností

Platbu na fakturu je možná pouze je-li kupující podnikatel a je nutné ji dohodnout předem s velkoobchodním oddělením. Zpravidla platí, že na fakturu je možné odebrat zboží za těchto podmínek:

 1. kupující - podnikatel již minimálně jednou odebral nějaké zboží buď za hotové, na dobírku, nebo na platbu předem

 2. kupující má řádně a včas uhrazeny všechny pohledávky


 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu případné expediční náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši viz výše.

 2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 3. Při platbě v hotovosti nebo platební kartou v naší provozovně:

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin“


 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925,     § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů   

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, nebo při větším počtu vad zboží.

 2. Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 1. kupující není schopen prokázat nákupním dokladem, že zboží bylo zakoupenu u prodejce.

 2. vypršela-li u u výrobku v den převzetí do opravy záruční doba nebo životnost.

 3. došlo-li k porušením záručních pečetí a nálepek, pokud je jimi výrobek opatřen.

 4. došlo-li k mechanickým poškozením nevhodným použitím.

 5. použitím výrobku v rozporu s návodem k použití.

 6. při zásahu, úpravě nebo opravě do výrobku.    

 7. záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené jeho používáním

 8. poškození výrobku při přepravě

 1. Kupující je povinen při převzetí zásilky od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nejeví známky poškození. Pokud zásilka jeví známky poškození, buďto sepíše kupující s přepravcem protokol o poškození zásilky, nejlépe s pořízením foto dokumentace, nebo zásilku odmítne převzít. O této skutečnosti co možná nejdříve informuje prodávajícího.

 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, v případech kdy nemůže sám rozhodnout, do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje bod X. Postup při uplatnění reklamace.


 1. POSTUP PŘI UPLATNÉNÍ REKLAMACE

 1. Reklamace se vztahuje pouze na výrobky zakoupené u společnosti PS electronic, s.r.o..

 2. Pro uplatnění reklamace je nutné prokázat datum pořízení výrobku například předložením kopie dokladu o koupi výrobku (např. faktury, prodejky, apod.), případně jiného dokumentu prokazujícího koupi zboží.

 3. Kupující přiloží co nejpodrobnější popis závady a spolu s kopií dokladu o koupi doručí reklamovaný výrobek do provozovny prodávajícího osobně nebo prostřednictvím přepravce.

 4. Reklamovaný výrobek musí být dodán k reklamaci kompletní, včetně všech součástí, kabelů, příslušenství apod., z důvodu komplexního a objektivního posouzení reklamace. V písemném potvrzení o přijetí reklamace budou předané součásti vypsány.  

 5. Při zasílání zboží prosím dbejte na pečlivé zabalení výrobku, za případné poškození během přepravy nenese kupující odpovědnost. Neposílejte reklamaci na dobírku, takové zásilky nebudeme moci přijmout.

 6. Přijetí výrobku k reklamaci bude kupujícímu písemně potvrzeno e-mailem v případě zaslání, nebo fyzickým potvrzením v případě osobního předání.  

 7. Prodávající se zavazuje opravit nebo vyměnit vadný výrobek v co nejkratší době, nejdéle však do 30-ti kalendářních dnů od převzetí výrobku k reklamaci. V případě, že výrobek nelze opravit, nebo vyměnit za nový, vystaví prodávající k nákupnímu dokladu opravný daňový doklad.  

 8. O ukončení reklamace kupující vyrozumí e-mailem, nebo telefonicky kupujícího.

 9. Při předání výrobku po ukončení reklamace vystaví prodávající kupujícímu protokol o vydání reklamace, případně opravný daňový doklad.

 10. V případě, že reklamace nebude z nějakého důvodu uznána, bude vystaven protokol o zamítnutí reklamace s odůvodněním a se zákazníkem bude dohodnut další postup řešení případné opravy výrobku.              


 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako „spotřebitel“ (viz Základní ustanovení, bod d)), má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží, případně ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, nebo ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Vyplněný formulář Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu nebo nejlépe odešle spolu se zbožím na doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a byla-li část nebo celá objednávka již uhrazena, vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 9. Pokud je kupujícím „podnikatel“ (viz Základní ustanovení, bod e)) v tom případě nemá právo na odstoupení právní podklad.  


 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Stížnosti spotřebitelů vyřizuje prodávající na e-mailové adrese uvedené v Základním ustanovení těchto obchodních podmínek. Stížnosti jsou bezodkladně se spotřebitelem řešeny písemně e-mailem, případně telefonicky.

 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Další možností pro mimosoudní řešení sporů mezi spotřebitelem a prodávajícím je on-line platforma nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.   

 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

 2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.       

 4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH i přepravného), uvedenou v katalogu internetového obchodu prodávajícího.   

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.ledna 2018