řazení:
 celkem položek : 31
 zobrazit:
       stránka :    [1 (celkem 2 stránky)
Jakmile bude položka naskladněna, přijde Vám zpráva.

Zadejte Váš email :
zobrazit pouze položky skladem

katalog : 5601-152  skupina :
Aktivní kalafunové tavidlo ve spreji.
Vhodné pro pájení silně zoxidovaných povrchů a ochranu desek PCB před oxidací.
Druh tavidla: RMA
Hustota (při tepl. 20°C): 0.75g/cm3
Doba schnutí: 20...30min
Objem: 200ml
cena vč. DPH : 430,-
na prodejně :440,-
sleva : 2,27 %
dodání:3-5 dnů
katalog : 5601-0011  skupina :
Pájecí tavidlo v kovové mističce.
Vhodná pro měkké pájení pájkou PbSn (cín-olovo)
Obsah: 10g.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci
P280 – Používejte ochranné rukavice

cena vč. DPH : 32,-
na prodejně :33,-
sleva : 3,03 %
na objednávku
katalog : 5601-001  skupina :
Pájecí tavidlo v kovové mističce s víčkem.
Vhodná pro měkké pájení pájkou PbSn (cín-olovo)
Obsah: 30g.

cena vč. DPH : 48,-
na prodejně :50,-
sleva : 4,00 %
skladem
katalog : 5601-0012  skupina :
Pájecí tavidlo v kovové uzavíratelné mističce bez přísady tavidla (čistá kalfuna)
Obsah: 50g.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci
P280 – Používejte ochranné rukavice

cena vč. DPH : 68,-
na prodejně :70,-
sleva : 2,86 %
na objednávku
katalog : 5601-0019  skupina :
Pájecí tavidlo v kovové uzavíratelné mističce bez přísady tavidla (čistá kalfuna) se šroubovacím víčkem.
Obsah: 50g.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci
P280 – Používejte ochranné rukavice

cena vč. DPH : 75,-
na prodejně :78,-
sleva : 3,85 %
na objednávku
katalog : 5601-0014  skupina :
Pájecí tavidlo kalafunové v kovové mističce s víčkem.
Aktivovaná kyselinou adipovou (2,5%)
Obsah: 20g.
Vlastnosti: bezoplachové - NoClean, RMA
Konzistence: pryskyřice

Signální slovo: Varování
Věty o nebezpečnosti: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

cena vč. DPH : 86,-
na prodejně :90,-
sleva : 4,44 %
skladem
katalog : 5601-0017  skupina :
Pájecí tavidlo drcené.
Frakce: nalámané kousky
Vhodná pro měkké pájení pájkou PbSn (cín-olovo)
Obsah: 1kg.
Balení: plastová nádoba
Signální slovo: Varování
Věty o nebezpečnosti: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P501: Odstraňte obsah/obal ...
Kód GHS: GHS02

cena vč. DPH : 403,-
na prodejně :417,-
sleva : 3,36 %
na objednávku
katalog : 5601-0015  skupina :
Pájecí tavidlo drcené.
Frakce: nalámané kousky
Vhodná pro měkké pájení pájkou PbSn (cín-olovo)
Obsah: 500g.
Balení: sáček
Signální slovo: Varování
Věty o nebezpečnosti: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P501: Odstraňte obsah/obal ...
Kód GHS: GHS02

cena vč. DPH : 227,-
na prodejně :235,-
sleva : 3,40 %
dodání:3-5 dnů
katalog : 5601-0013  skupina :
Pájecí tavidlo v kovové uzavíratelné mističce s přísadou tavidla MTL408 (dle DIN8511=F-SW26) .
Vhodná i pro mírně znečištěné spoje.
Obsah: 50g.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci
P280 – Používejte ochranné rukavice

cena vč. DPH : 69,-
na prodejně :72,-
sleva : 4,17 %
na objednávku
katalog : 5601-0035  skupina :
Pájecí tavidlo (kapalina) na pájení hliníku.
Objem: 1000ml
cena vč. DPH : 920,-
na prodejně :949,-
sleva : 3,06 %
na objednávku
katalog : 5601-320  skupina :
Pájecí gel (tavidlo) kalafunový pro pájení SMD
Druh tavidla: RMA
Vlastnosti: omyvatelný prostředky na bázi alkoholu
Způsob balení: kartuše (stříkačka)
Objem: 10ml

cena vč. DPH : 286,-
na prodejně :290,-
sleva : 1,38 %
dodání:3-5 dnů
katalog : 5601-0075  skupina :
Pájecí tavidlo (kapalina) na měď a el.součást.
Vhodné pro obtížně pájitelné spoje s důrazem na krátký čas ohřevu (např. konektory s plastovými díly, akumulátory apod.)
Po použití nutno opláchnout.
Objem: 1000ml.
cena vč. DPH : 1.670,-
na prodejně :1.720,-
sleva : 2,91 %
na objednávku
katalog : 5601-007  skupina :
Pájecí tavidlo (kapalina) na měď a el.součást.
Vhodné pro obtížně pájitelné spoje s důrazem na krátký čas ohřevu (např. konektory s plastovými díly, akumulátory apod.)
Po použití nutno opláchnout.
Objem: 30ml.

cena vč. DPH : 110,-
na prodejně :114,-
sleva : 3,51 %
skladem
katalog : 5601-003  skupina :
Pájecí tavidlo (kapalina) na pájení hliníku.
Objem: 30ml.

cena vč. DPH : 92,-
na prodejně :94,-
sleva : 2,13 %
skladem
katalog : 5601-0043  skupina :
Pájecí tavidlo (kapalina) na nerez a legované oceli.
Objem: 1000ml
cena vč. DPH : 938,-
na prodejně :968,-
sleva : 3,10 %
na objednávku
katalog : 5601-004  skupina :
Pájecí tavidlo (kapalina) na nerez a legované oceli.
Objem: 30ml

cena vč. DPH : 83,-
na prodejně :85,-
sleva : 2,35 %
skladem
katalog : 5601-0045  skupina :
Pájecí tavidlo (kapalina) na nikl.
Vhodné pro obtížně pájitelné spoje s důrazem na krátký čas ohřevu (např. konektory s plastovými díly, akumulátory apod.).
Objem: 30ml

cena vč. DPH : 66,-
na prodejně :68,-
sleva : 2,94 %
skladem
katalog : 5601-0052  skupina :
Pájecí kapalina (tavidlo) (desmaltol).
Vhodné pro pájení tenkých lanek a vf vodičů.
Pájecí kapalina odstraňuje některé elektroizolační laky z povrchu vodičů. Je proto zejména vhodná pro pro pájení vf lanek, splétaných vodičů, tenkých vodičů apod.
Objem: 1000ml

cena vč. DPH : 1.622,-
na prodejně :1.675,-
sleva : 3,16 %
na objednávku
katalog : 5601-005  skupina :
Pájecí kapalina (tavidlo) (desmaltol).
Vhodné pro pájení tenkých lanek a vf vodičů.
Pájecí kapalina odstraňuje některé elektroizolační laky z povrchu vodičů. Je proto zejména vhodná pro pro pájení vf lanek, splétaných vodičů, tenkých vodičů apod.
Objem: 30ml

cena vč. DPH : 113,-
na prodejně :116,-
sleva : 2,59 %
skladem
katalog : 5601-0026  skupina :
Pájecí tavidlo (kapalina) pro ocel, měď, mosaz.
Objem: 1000ml
cena vč. DPH : 619,-
na prodejně :639,-
sleva : 3,13 %
na objednávku