řazení:
 celkem položek : 4
 zobrazit:
Jakmile bude položka naskladněna, přijde Vám zpráva.

Zadejte Váš email :
zobrazit pouze položky skladem
katalog : 5601-1694  skupina :
ESD sprej ANTISTATIK 8-88 220ml je vhodný pro odstraňování elektrostatických nábojů.
Typ chemického preparátu: bezbarvý aerosol
Hustota: 700mg/cm3 @ 20°C
Použití: odstraňování elektrostatických nábojů
Objem: 220ml

cena vč. DPH : 208,-
na prodejně :215,-
sleva : 3,26 %
dodání:3-5 dnů
katalog : 5601-1291  skupina :
Pěnový čistič ve spreji.
Použití: odmašťování, odstraňování inkoustové nečistoty, odstraňování nikotinové nečistoty, odstraňování prachu
Určení: kancelářské a počítačové vybavení
Objem: 520ml
Alternativa k produktu: FOAM CLEANSER 30

Věty o nebezpečnosti:
H222: Extrémně hořlavý aerosol.
H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

Kód GHS:
GHS02

cena vč. DPH : 263,-
na prodejně :271,-
sleva : 2,95 %
dodání:3-5 dnů
katalog : 5601-1292  skupina :
Pěnový čistič ve spreji.
Použití: čištění, odstraňování prachu, odstraňování usazeniny, rychlé odstraňování nečistot
Určení: kovy, skla, textilie
Objem: 520ml
Alternativa k produktu: FOAM CLEANSER 30

Věty o nebezpečnosti:
H222: Extrémně hořlavý aerosol.
H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

Kód GHS:
GHS02
GHS07

cena vč. DPH : 240,-
na prodejně :248,-
sleva : 3,23 %
dodání:3-5 dnů
katalog : 5601-1293  skupina :
Pěnový antistatický čistič ve spreji.
Použití: čištění - domácí spotřebiče, kancelářské vybavení, tiskárny
Objem: 220ml
Alternativa k produktu: FOAM CLEANSER 30

Věty o nebezpečnosti:
H222: Extrémně hořlavý aerosol.
H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

Kód GHS:
GHS02

cena vč. DPH : 194,-
na prodejně :199,-
sleva : 2,51 %
dodání:3-5 dnů